UAH
Юридичне обґрунтування неправомірних дій працівників Головавтотрансінспекції: Адвокатское объединение "Аргос": ALL.BIZ: Украина
Premium Standard
Отзывов: 0
+38 (050) 197-77-89
Адвокатское объединение "Аргос"

Юридичне обґрунтування неправомірних дій працівників Головавтотрансінспекції

19.06.2014
Перевізники стверджують, що з наступного тижня можуть розпочати масові акції протести біля стін Мінтрансзв'язку та Міністерства внутрішніх справ у зв'язку з неправомірними діями представників контролюючих органів проти них.

1. Недотримання працівниками Головавтотрансінспекції строків проведення рейдових перевірок.

Згідно ст. 6 Закону України „Про автомобільний транспорт": „Не частіше одного разу на квартал здійснюються рейдові перевірки дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху".

Відповідно до пункту 13 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567: „Рейдова перевірка додержання суб´єктом господарювання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки перевезень автомобільним транспортом здійснюється на підставі щотижневого графіка. Щотижневий графік складається з урахуванням проведення рейдових перевірок не частіше ніж один раз на квартал."

Пунктом 18 Порядку передбачено, що строк проведення рейдової перевірки не перевищує трьох днів. У разі коли стан виконання суб´єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт потребує продовження перевірки, керівник органу державного контролю приймає рішення про продовження строку перевірки до п´яти днів, про що робить відмітку у завданні на перевірку.

Інспектори Головавтотрансінспекції перевіряють перевізників, які здійснюють нерегулярні та регулярні спеціальні перевезення кілька разів на квартал, таким чином грубо порушують вимоги ст. 6 Закону України „Про автомобільний транспорт" та пункту 13 „Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567.

2. Рейдова перевірка здійснюється одним інспектором Головавтотрансінспекції.

Відповідно до пункту 16 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567: „Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб у кількості не менш як дві особи відповідно до завдання на перевірку". Перевірки здійснюються одним працівником Головавтотрансінспекції про що свідчать записи в журналах реєстрації перевірок, де як правило зроблено запис про перевірку одним інспектором ГАТІ. Також це можуть підтвердити водії автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів від залізничного вокзалу міста Київ.

3. В направлені на перевірку не зазначають прізвище, ім´я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого здійснюється рейдова перевірка.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності": "У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: найменування суб´єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім´я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід." В направленні на перевірку не вказується конкретний перевізник, а зазначається лише місце перевірки. Як наслідок таких дій одного й того ж самого перевізника перевіряють по кілька разів в місяць, хоча відповідно до ст. 6 Закону України „Про автомобільний транспорт" такі перевірки можуть здійснюватися не частіше одного разу на квартал. Таким чином, працівники Головавтотрансінспекції грубо порушують вимоги ч. 3 ст. 7 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та ст. 6 Закону України „Про автомобільний транспорт".

4. Не надають водіям копій посвідчень (направлень) на здійснення перевірки.

Згідно статті 7 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності": „Суб´єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право: перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу. Нам не відомо жодного факту, щоб працівник Головавтотрансінспекції перед початком перевірки надав водію чи перевізнику копію направлення на перевірку.

5. Відмовляються вносити записи до журналу реєстрації перевірок.

Згідно частини 12 стаття 4 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності": „Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб´єкта господарювання (за його наявності)."

Згідно пункту 7 Указу Президента України „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" №817/98 від 23 липня 1998 року, згідно якого:" Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб´єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник."

6. Не надають копії складених на перевізників актів про порушення законодавства про автомобільний транспорт.

Згідно статті 7 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності": „Суб´єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право: одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю)." Також відповідно до частини 6 статті 7 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності": „Один примірник акта вручається суб´єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі державного нагляду (контролю)". Нам не відомо жодного факту, щоб працівник Головавтотрансінспекції після складення акта про порушення законодавства про автомобільний транспорт надав водію чи перевізнику копію цього акта.

Юридичне обґрунтування неправомірних дій працівників Державтоінспекції.

Згідно ст. 23 Закону України „Про автомобільний транспорт": „Контроль технічного стану транспортних засобів включає:
- державний технічний огляд транспортних засобів;
- перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками.

У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник".

В чинному законодавстві України не має жодної норми, яка б зобов'язувала перевізника надати свій автобус для перевірки технічного стану під час його експлуатації працівникам ДАІ. Що ж стосується водіїв, які керують цими автобусами, то навіть вони не мають такого обов'язку, адже постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 395 „Про внесення змін до Правил дорожнього руху" у підпункті "б" пункту 2.4 Правил дорожнього руху, вилучена норма, яка зобов'язувала водія на вимогу працівника міліції дати можливість перевірити технічний стан транспортного засобу. Іншої норми, яка б покладала обов'язок на водія надати транспортний засіб для перевірки технічного стану під час експлуатації працівникам ДАІ чинне законодавство України не містить.

В свою чергу працівники міліції в тому числі і співробітники ДАІ, відповідно до ст. 19 Конституції України зобов´язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Єдиним Законом, який регламентує діяльність міліції є Закон України „Про міліцію". Жодна норма цього закону не містить права працівника міліції здійснювати перевірку технічного стану транспортного засобу під час його експлуатації, а лише п.12 ст. 10 надає право проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів.
Незважаючи на відсутність у працівника ДАІ права на перевірку технічного стану транспортних засобів під час їх експлуатації, а також відсутність обов'язку у перевізників та їх водіїв надати свої автобуси для такої перевірки інспектори ДАІ посилаючись на наказ МВС № 534 від 13.10.2008 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації" здійснюють такі перевірки, повністю ігноруючи навіть вимоги цього наказу.

Наказ МВС № 534 від 13.10.2008 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації" визначає процедуру проведення працівниками Державтоінспекції (далі - ДАІ) перевірок технічного стану колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) під час їх експлуатації в період між державними технічними оглядами.
Згідно цього ж наказу провести перевірку технічного стану автомобіля під час їх експлуатації, мають право працівники Державтоінспекції і лише у випадку явних ознак, що свідчать про його технічну несправність або забруднення ним навколишнього середовища.

Таким чином, якщо автобус не має видимих ознак технічної несправності, то в такому випадку, працівник ДАІ не має права здійснювати перевірки технічного стану такого автобусу.
Ця норма цього наказу повністю ігнорується працівниками ДАІ. Такими діями працівники ДАІ перевищують надані їм законом повноваження.

Новости

LiveInternet

Описание

Адвокатское объединение "Аргос", Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Юридичне обґрунтування неправомірних дій працівників Головавтотрансінспекції