UAH
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СПРАВІ ПРО ВИДІЛ МАЙНА, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ У САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ: Адвокатское объединение "Аргос": ALL.BIZ: Украина
Premium Standard
Отзывов: 0
+38 (050) 197-77-89
Адвокатское объединение "Аргос"

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СПРАВІ ПРО ВИДІЛ МАЙНА, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ У САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

24.04.2019

Адвокатом АО «Аргос» Остапенко Іриною здійснювалося представництво інтересів відповідачів в справі про виділ майна, що є у спільній частковій власності та встановлення порядку користування земельною ділянкою по справі № 552/4290/17.

Так рішенням Київського райсуду м. Полтави від 08.04.2019р. було відмовлено в задоволенні позовних вимог в повному обсязі (№ в ЄРСР 81220881).

Підставою для прийняття вказаного рішення слугувало зокрема те, що права співвласників спірного будинку на земельну ділянку жодним чином не оформлені, рішення уповноваженими органами про передачу земельної ділянки в користування чи на іншому праві не приймалися. Окрім того, судом було встановлено самовільний захват частини земельної ділянки. Окрім того, комунікації між сторонами не поділені, експертами не було запропоновано варіантів розподілу комунікаційних мереж.

Стаття 321 ЦК України закріплює Конституційний принцип непорушності права власності, передбаченийст.41 Конституції України. Він означає, що право власності є недоторканим, власник може бути позбавлений або обмежений у його здійсненні лише відповідно і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідност.358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.

Відповідно до ст. 364 ЦК України співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою. Право на частку у праві спільної часткової власності у співвласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання. У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

Згідност.367 ЦК України майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними. У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності на нього припиняється.

До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.

Відповідно до України якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача (ст. ст. 367, 377 ЦК України).

У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду кількома особами право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку, будівлі або споруди.

Новости

LiveInternet

Описание

Адвокатское объединение "Аргос", Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СПРАВІ ПРО ВИДІЛ МАЙНА, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ У САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ