UAH
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ: Адвокатское объединение "Аргос": ALL.BIZ: Украина
Premium Standard
Отзывов: 0
+38 (050) 197-77-89
Адвокатское объединение "Аргос"

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

29.08.2018

Відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Статтею 210 ЦК України передбачено, що правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.

Згідно з частиною другою статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов'язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

За змістом статей ЗУ «Про оренду землі», право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом (ст. 17 Закону України «Про оренду землі»).

Набрання Договором чинності є моментом у часі, коли починають діяти права та обов'язки за договором, тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, в якій зафіксовані умови договору) стає правовідносинами, на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін.

Викладене узгоджується з правовою позицією, висловленою у постанові Верховного Суду України від 18 січня 2017 року у справі № 6-2777цс16.

Крім того, частиною першою статті 31 Закону № 161-XIV передбачено, що договір оренди землі припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.

Згідно зі статтею 654 ЦК України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Так, суд касаційної інстанції в своїй постанові від 15.03.2018р. по справі № 136/2211/15-ц (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72819366) прийшов до висновку, що строк дії спірного Договору починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення. Перебіг строку дії оспорюваного Договору починається з моменту його державної реєстрації,  тому заявлений позов є передчасним, оскільки на час ухвалення рішення апеляційним судом спірний Договір не припинив свою дію, у зв'язку з тим, що строк, на який його було укладено, не закінчився.

Новости

LiveInternet

Описание

Адвокатское объединение "Аргос", Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ